Житие и чудеса на свещеномъченик Терапонтий, епископ Кипърски

Паметта му се празнува на 14 май (27 май, 25 май) , 14 октомври

С
вети Терапонтий се подвизавал в монашески чин през 3 в. след Христа. Бил епископ на остров Кипър. Тук той приел мъченическа кончина от езичниците, заради Христовата си вероизповед. Мощите му първоначално били в Кипър, но по настояване на светията били пренесени в Цариград, тогава Константинопол. През 806 г. св. Терапонтий се явил в съновидение на клисаря на църквата, в която почивали мощите му и му известил, че агаряните, т.е. турците-мюсюлмани, които нарекъл врагове на Христовия кръст, се канят да завземат острова, да го опустошат и да се поругаят с християнските светини. Казал му също да предупреди християните и те да могат да избягат преди нашествието.
Клисарят веднага предал на всички християни за явяването на светеца. Не след дълго те подготвили бягството си с кораб. Приготвили нова рака и положили в нея честните мощи на свети Терапонтий, които взели със себе си на кораба и се отправили на път.
Когато изминали по-голямата част от морето и вече приближавали Константинопол, внезапно се надигнала силна буря. Голям страх и смущение обзело хората. Но в това време от раката с мощите започнало да излиза, като тънка пара, силно благоухание. Клисарят, който много любов пазел светите мощи, чул глас, който идвал от раката и го викал. Сетне всички чули този глас и с ужас, и благоговение се приближили до раката. Тогава всички видели как от мощите изтича благовонно миро и изпълва цялата рака. Християните почерпили от това миро в стъклени съдове и се помазвали с него с вяра за изцеление на душите и телата си.
В Константинопол християните положили честните мощи на свещеномъченик Терапонтий в храма на Света Богородица, построен в чест на Нейната икона Елеуса - Милующая. Това станало при царуването на Никифор, 9 в. След известно време, поради многото чудеса, които ставали от светите мощи, християните построили храм на името на свещеномъченик Терапонтий, където били пренесени честните мощи на Божия угодник.
Много са чудесата, извършвани от св. Терапонтий, епископ Кипърски. Ето някои от тях:
Някой италиянец, на име Флорин, бил измъчван от нечисти духове. Той получил изцеление от мощите на свети Терапонтий и се върнал в дома си напълно здрав. Той казал, че видял нещо като тънка пара, много благоуханна, която излизала от раката с мощите на епископ Терапонтий, от което бесовският легион избягал от него като прогонен.
Някой гражданин на Виксиния, на име Анастасий, дълго време бил с изсъхнала ръка, която висяла неподвижна на рамото му. Но когато отишъл в храма на свещеномъченик Терапонтий, в навечерието на Богоявление, получил пълно изцеление: ръката му укрепнала и станала здрава като другата. За доказателство Анастасий взел съд с излекуваната си ръка и го напълнил със светена вода. Присъстващите, като видели това, благодарили на Бога, прославен в светия Си угодник Терапонтий.
На някой войник на име Георги по дяволско действие лицето му било обърнато назад и бил сляп с едното око. Той се помолил на светия свещеномъченик и получил бързо изцеление: шията му се изправила и окото му прогледнало, за което въздал благодарност на своя безвъзмезден лекар.
Някой разслаблен, на име Теодор, бил донесен в храма на св. Терапонтий и оставен пред мощите, където и задрямал. В тънко съновидение светецът му се явил и му дал хляб и чаша с вино. Той, като ги взел на сън от светеца, веднага се пробудил и почувствал сила в себе си. Веднага станал от постелята, прославил Господ Иисус Христос и Неговият свят мъченик и казал: “О, как леко и бързо, свети Терапонте, изцеляваш всякакви недъзи и болести!”
Момиче някое, на което краката по рождение били сраснати един с друг, прегънати назад и съединени с гърба, донесли в храма на свети Терапонтий. Родителите отправили гореща молитва към светеца. Краката на момичето заели нормалното си положение, изправили се и се разделили, така че момичето, като пораснало, ходело, благодаряло и славело Бога.
Жена някоя, на име Мария, била болна от рак. Тя тежко страдала и вече, отчаяна за оздравяването си, се помолила на св. Терапонтий и той напълно я излекувал.
Друга жена, която страдала седем години от кръвотечение, прибягнала с горещи молитви към свети Терапонтий и още щом се докоснала до раката с мощите му, кръвотечението й спряло.
Още друга жена, която страдала от отоци, получила изцеление от св. Терапонтий. Поклонила се на мощите, принесла молитва, а през нощта светията й се явил на сън. Тя видяла как той помазва с нещо болното й място. Събудила се и видяла, че от болното място изтекло гной, след което напълно оздравяла.
Много недъзи и болести се изцелявали от помазването с миро, което излизало от светите мощи на Божия угодник Терапонтий. С това миро изгонвали бесове от хората, умиращи се връщали от смърт към живот. И всичко това - по молитвите на светия свещеномъченик Терапонтий, по благодатта на нашия Господ Иисус Христос, на Когото вечна слава. Амин.