Старинен храм "Света Петка" > Младежки Православен Център > За нас

   

МПЦ “Света Петка” е младежка православна организация с нестопанска цел, която осъществява дейността си в лоното на БПЦ и като неразделно цяло с храма, към който принадлежи и като помощен инструмент за осъществяне на основните му цели:
  • чрез различни форми на православна просвета да се популяризират православните ценности като норма на живот и поведение сред всички социо-културни слоеве и възрасти, като най-голямо внимание се отделя на детско-юношеската аудитория;
  • чрез различни програми да се подпомага и осъществява социалната мисия на Църквата, т. нар. социална дякония, както и благотворителност на основата на православните ценности.